KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Gastcolumn Bernd Timmerman, CoMensha

Ik kijk ineens met andere ogen naar wat ik zie. Dat zei een vriendin laatst tegen mij. Je ziet de werkelijkheid nu op een andere manier. Negen jaar werk ik voor CoMensha, het coördinatiecentrum mensenhandel. Dat blijft een running gag op feestjes: "zo, dus jij bent als hoofd communicatie bezig uitbuiting te coördineren". Ik glimlach wat en vertel dan over wat mensenhandel is. Je ziet bij mensen dat hun mond letterlijk openvalt. Mensenhandel en uitbuiting, dat is iets wat niet in ons land plaatsvindt en wat je hoogstens in films ziet. Is de eerste reactie.

De rauwe werkelijkheid is dat vorig jaar in Nederland 1.711 mensen zijn aangemeld bij CoMensha. Dat is een stijging in vergelijking met het jaar daarvoor van 40 %.
1.177 Van deze mensen zijn vrouwen die in de prostitutie worden uitgebuit. Ter vergelijking: in 2011 ging het om 716 vrouwen. Dat is een cijfer, maar het gaat hier allemaal om verhalen van uitbuiting, verhalen die je raken.

  Mensenhandel is dus heel dichtbij, alleen laten we het nog niet toe in ons denken.  
Ieder mens heeft namelijk zijn eigen interpretatie en observatie, maar de rauwe werkelijkheid, die bestaat gewoon voor tenminste 1.711 slachtoffers. Er zijn feiten en interpretaties.

Een idee is niet werkelijk, want ook een interpretatie van de werkelijkheid hoeft niet waar te zijn, want niemand vindt en denkt hetzelfde. Bestaat objectief kijken en oordelen dan helemaal niet? Natuurlijk wel, de feiten zijn werkelijk. Mensenhandel is een feit, een maatschappelijke werkelijkheid.
Er zijn weer meer slachtoffers in beeld, dat maakt ons gelukkiger. Ik wil met mijn collega's die mensenhandel ontmaskeren door feiten aan mensen te laten zien. Om uitbuiting effectief te bestrijden moeten we 1.711 slachtoffers een gezicht geven. Ik wil weten hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, welk dwangwerk ze deden en welke personen of instanties hen uiteindelijk aantroffen en aangemeld hebben.

Waarheid vinden heeft alles te maken met je eigen waarneming, je opvoeding, je zelfbeeld, de cultuur waarin je leeft, de tijd en plaats waarin je je bevindt, je ervaringen, je kennis, je persoonlijke geschiedenis, en zelfs hoe je je voelt en wat je gemoedstoestand is. Maar over één idee kunnen we niet van mening verschillen. Menshandel is een ernstige schending van fundamentele rechten. Die verschrikkelijke uitbuiting accepteren we niet. Dat is een gegeven. Dat is de werkelijkheid.

Het blijft wel lastig een juist beeld te krijgen van het aantal slachtoffers van mensenhandel. Waarschijnlijk zijn er nog steeds vele honderden slachtoffers onzichtbaar. Hoeveel vrouwen worden nou echt structureel vele malen per dag verkracht in de seksindustrie? Dat weten we (nog) niet. Uitbuiting is geen nevenschade van een open maatschappij. Ik wil dat ieder slachtoffer van uitbuiting een naam heeft en zichtbaar is, zodat we weten dat het ook jou of mij had kunnen overkomen als we net onder iets andere omstandigheden geboren, opgegroeid en geleefd hadden. Sluit nooit je ogen voor mensenhandel.

Bernd Timmerman is hoofd communicatie van CoMensha, het coördinatiecentrum mensenhandel. Kijk ook op Twitter.