RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Gedwongen Crimineel - In gesprek over criminele uitbuiting onder meiden in Nieuw-West

Op 8 december vond de livecast Gedwongen Crimineel - In gesprek over criminele uitbuiting onder meiden in Nieuw-West, plaats. Tijdens deze livecast gingen politie, stadsdeel, experts en meiden met elkaar in gesprek over de vraag: hoe komen we tot een gedeeld beeld van de problematiek en het voorkomen ervan? Collega Helen de Jong was één van de deelnemers aan het gesprek. 

Dit online event maakte deel uit van een poolopdracht van Traineepool 19 over criminele uitbuiting onder meiden tussen de 12 en 25 jaar uit Stadsdeel Nieuw-West. Deze opdracht heeft Traineepool 19 van het Traineeship Gemeente Amsterdam uitgevoerd in opdracht van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de Gemeente Amsterdam. Aanleiding van de opdracht: er is weinig bekend over criminele uitbuiting van jongeren in Amsterdam/Nederland en de verwachting is dat het veel meer voorkomt dan is terug te zien in opsporing cijfers. 

De 20 trainees hebben zich gedurende drie maanden met verschillende vraagstukken beziggehouden. Zij hebben onder andere in kaart gebracht welke partijen (binnen en buiten de gemeente) er al actief zijn rondom criminele uitbuiting en welke rol zij vervullen. Naast de livecast op 8 december hebben zij een praatplaat ontwikkeld om criminele uitbuiting op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en de opgehaalde kennis en belangrijkste conclusies en adviezen uit de focusgroepen met de meiden en interviews met experts samengevat in een korte verslaglegging. Achterliggend doel is het geven van inzicht in de leefwereld van meiden en de aard van het probleem, bewustwording creëren en het identificeren van kansen voor preventie en aanpak.

Kijk hier de livecast terug. 

Lees hier de Eindrapportage - Criminele Uitbuiting - Poolopdracht Gemeente Amsterdam, over het onderzoeksproces, de informatie die de trainees hebben opgehaald en de adviezen die ze hebben geschreven.

De ontwikkelde praatplaatgeïllustreerd door Kopfkino Illustration, heeft als doel om laagdrempelig over dit complexe onderwerp in gesprek te gaan. Deze tool wordt ondersteund door een flyer inclusief aanvullende achtergrondinformatie en uitleg over het gebruik. 

flyer-versie1

kaart-versie5-voor-online