KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Gemeenten aan zet: aanpak mensenhandel breidt uit

CoMensha werkt samen met VNG in een project om gemeenten te ondersteunen en assisteren bij het opstellen/opzetten van verscheidene aspecten van een goed lokaal en regionaal mensenhandel beleid. De betrokken CoMensha-adviseurs Helen de Jonge en Marcus de Koning-Man trekken daarbij intensief op met Barbara Schmeits van de VNG. Er zijn meerdere vorderingen te melden. 

In de afgelopen periode zijn er veel adviesgesprekken met gemeenten gevoerd en werd aangesloten bij overleggen over mensenhandel in vele gemeenten/regio. Zo zijn er intensieve contacten met Alkmaar, Almere, Amsterdam, Assen/Drenthe, Breda, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Haarlem/Kennemerland, Groningen, Gouda, Leiden, Oldambt, Tilburg, Soest, Vlaardingen, Vlissingen, Vught en Zwolle. 

Zorgcoördinatie breidt uit
De uitrol van een landelijk netwerk van zorgcoördinatoren is een essentieel onderdeel van het project. Eind 2018, kort na de start van het project, waren er 23 zorgcoördinatoren actief. In 2019 zijn de gebieden nu uitgebreid met de regio's Tilburg, Helmond, Gooi en Vechtstreek en de provincie Flevoland. In september 2019 zijn er 27 zorgcoördinatoren die zich inzetten voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. De nieuwkomers zijn inmiddels aangesloten bij het landelijk platform Zorgcoördinatorenoverleg waar CoMensha voorzitter van is.

Kijk op het landkaartje voor de laatste stand voor het landelijk dekkend netwerk. CoMensha benadrukt daarbij dat, hoewel er zeker mooie stappen in uitbreiding worden gemaakt, het landelijk netwerk nog niet helemaal sluitend is. Tevens is het niet zo dat voor alle aangegeven gebieden de garantie kan wordne gegeven dat er voldoende fte/capaciteit voor zorgcoördinatie is. 

Resultaten enquête
In samenwerking met de VNG is voorjaar 2019 een enquête uitgezet onder alle 355 gemeenten over de aanpak mensenhandel: 135 gemeenten hebben de enquête ingevuld, waarvoor dank. De gemeenten hebben inmiddels een terugkoppeling van VNG en CoMensha ontvangen. De resultaten zijn te bekijken op de site van de VNG. 

Workshops en voorlichtingssessies
Naast gesprekken bij de gemeenten zelf, nemen CoMensha en VNG ook deel aan allerlei bijeenkomsten waar via een workshop aandacht wordt besteed aan de aanpak van mensenhandel. Denk aan sessies met hoofden veiligheid, landelijke en regionale bijeenkomsten, zoals in Rotterdam en Alkmaar, het CCV (ook 31 oktober a.s. op het congres) en bijeenkomsten met aandachtsfunctionarissen van politie-eenheden. 


Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2019.

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in ondersteuning van CoMensha / VNG, kunnen contact opnemen met Helen de Jong/Marcus de Koning-Man of Barbara Schmeits. 

Kijk ook op de Mensenhandel Academy voor het (opleidings)aanbod op het gebied van signalering van mensenhandel, speciaal voor gemeenten. 


Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van oktober 2019.