JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Greta lanceert algemene jaarlijkse rapportage

De Covid-19-pandemie heeft een zorgwekkende impact op mensenhandel in heel Europa en landen zouden meer moeten doen om dit te voorkomen. Dat laat GRETA, een groep van experts die vanuit de Raad van Europa monitort hoe het staat met de mensenhandel in Europa, weten in de algemene jaarlijkse rapportage die op vrijdag 9 april 2021 is uitgebracht. Ook wordt in de rapportage stilgestaan bij de identificatie van slachtoffers van mensenhandel onder de groep asielzoekers en de toegang tot internationale bescherming.

CoMensha deelt de bezorgdheid van GRETA. Het afgelopen jaar is er een afname in de registratie van mogelijke slachtoffers mensenhandel te zien. Signalering en identificatie vond minder plaats door de lock-down en de getroffen COVID-19 maatregelen. Opsporingsinstanties werkten, zeker in het begin van de pandemie, grotendeels ook vanuit huis.

Tegelijkertijd werd meer zichtbaar onder welke omstandigheden arbeidsmigranten arbeid verrichten en werd zichtbaar dat hun situatie vatbaar is voor uitbuiting c.q. dat er sprake is van uitbuiting. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emiel Roemer heeft hierover een advies uitgebracht met aanbeveling die thans gefaseerd worden geïmplementeerd. Ook CoMensha is hierbij geconsulteerd.

Op 1 april heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken.

Als het gaat om de positie van derdelanders maakt CoMensha zich ook zorgen over hoe zij aanspraak kunnen maken op hun rechten en bescherming kunnen genieten op basis van wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal niveau. Om die reden participeert CoMensha ook in het REST-project, dat zich richt op het in kaart brengen van hiaten, het agenderen van knelpunten en het promoten van best practices zodat een ieder de bescherming krijgt waar hij of zij recht op heeft. 

Link naar GRETA-rapportage

Schermafbeelding 2021-04-14 om 10.41.39