LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

GRETA-rapport: Aantal slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Europa neemt toe

GRETA, een groep van experts die vanuit de Raad van Europa monitort hoe het staat met de mensenhandel in Europa, slaat alarm: er worden steeds meer mensen verhandeld, zowel binnen als tussen de EU-lidstaten. Daarbij neemt met name het aantal slachtoffers van arbeidsuitbuiting toe. In hun 7e algemene rapport, dat op 3 april jl. is gepubliceerd, roept GRETA de lidstaten op de mensenhandel te bestrijden door meer samen te werken met vakbonden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

 

  Arbeidsuitbuiting komt voor in o.a. de horeca, land- en tuinbouw, de transportsector, wegenbouw.  

 

 


'In Nederland worden veel slachtoffers van arbeidsuitbuiting niet gezien. Wij constateren met name dat Oost-Europeanen slachtoffer worden van arbeidsuitbuiting in Nederland", aldus Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha. "Het gebeurt bijvoorbeeld in de horeca, in de land- en tuinbouw, de transportsector, wegenbouw. Ook kwetsbare groepen lopen een groter risico, zoals vluchtelingen. We moeten hier met z'n allen alert op zijn. Samenwerken om mensenhandel te bestrijden is belangrijk. De Inspectie SZW heeft hierin een wezenlijke rol. Het recente bericht dat het aantal inspecteurs wordt uitgebreid is positief. We moeten echter wel alert blijven of deze inzet genoeg is om deze vorm van mensenhandel op te sporen en de daders aan te pakken".

Meer informatie

Naar aanleiding van het GRETA-rapport hebben de VVD kamerleden Van Oosten en Wiersma d.d. 6 april jl. kamervragen gesteld aan de ministers van Justitie en Veiligheid en SZW.
Lees meer over het rapport in de media
Klik hier voor het 7e GRETA-rapport.