RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

GRETA rapport over Nederland verschenen

Op 18 juni 2014 verscheen het rapport van GRETA "Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Netherlands".
GRETA is het monitoringsmechanisme bij het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel; de groep experts controleert hoe staten het verdrag hebben geïmplementeerd, waar het goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
CoMensha heeft voor en tijdens het bezoek veelvuldig contact gehad met de leden van de delegatie. GRETA is overwegend positief over de Nederlandse aanpak van mensenhandel. GRETA spoort Nederland o.a. aan om de identificatie van slachtoffers van mensenhandel multidisciplinair aan te pakken, de doorstroom tussen verschillende soorten opvang te versoepelen, aandacht te besteden aan minderjarigen en meer aandacht te geven aan het feit dat aangifte niet in alle gevallen nodig is om een verblijfsvergunning te krijgen.

Lees het hele rapport: www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Press_releases/PR_NLD_en.asp