KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Grote opkomst zorgcoördinatorendag

Op 24 april 2014 heeft CoMensha de zorgcoördinatorendag georganiseerd met als thema: 'Zonder papieren, maar niet zonder mogelijkheden'.

De locatie was in hartje Utrecht -via www.zaalverhuur7.nl- waar we een sfeervolle kerkzaal tot onze beschikking hadden.

De dag is zeer goed bezocht; meer dan 50 professionals waren geïnteresseerd en gemotiveerd om meer te weten te komen over de mogelijkheden voor slachtoffers mensenhandel met een onzekere verblijfsstatus. Helaas hebben we een aantal mensen moeten teleurstellen. Er waren meer aanmeldingen dan beschikbare plekken.

CoMensha heeft voor de middag een aantal sprekers uitgenodigd. Margot Mulders heeft de aanwezigen geïnformeerd over het project Safe Return, waarin een methodiek ontwikkeld is voor hulpverleners om in een vroeg stadium alle toekomstopties bespreekbaar te maken, zodat cliënten, als de tijd aangebroken is, een geïnformeerde keuze kunnen maken in terugkeer of bijvoorbeeld leven in illegaliteit.

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft informatie gedeeld over hun werkwijze en wat zij kunnen betekenen bij terugkeer en Rian Ederveen van Stichting Los heeft geïllustreerd hoe het leven in de illegaliteit er nu eigenlijk uit ziet en waar cliënten in deze fase nog recht op hebben. In de middag heeft CoMensha in samenwerking met Het Kopland en ondersteund door HVO Querido in 4 werkgroepen één casus besproken, waarin kennis, ervaringen en tips met elkaar gedeeld zijn.

De dag kenmerkte zich door een prachtlocatie, prettige sfeer, inspirerende sprekers, een goede balans tussen informatie (theorie) en praktijk, en ruim 50 betrokken professionals van Groningen tot Maastricht; gemotiveerd om zo goed mogelijke hulp en zorg te kunnen bieden aan slachtoffers mensenhandel.