RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Helpdesk CoMensha tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00-19.00 uur

Sinds 1 maart 2017 is onze helpdesk tijdens werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar van 8 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds. De pilot '24/7 meldlijn mensenhandel voor noodsituaties' is vanaf die datum beëindigd.

Uit de evaluatie van de 24/7 meldlijn bleek dat er voornamelijk rond kantoortijden werd gebeld. Ook waren er relatief weinig urgente oproepen die niet tot de volgende dag konden wachten. In samenspraak met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de opdrachtgever voor en financier van de meldlijn, is daarom besloten om met de pilot te stoppen en te kiezen voor een uitbreiding van de openingstijden van de helpdesk. Zo komen we toch tegemoet aan de wensen van ketenpartners en particulieren om breder dan de reguliere openingstijden bereikbaar te zijn.

Lees hier het officiële bericht.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-1