LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Het belang van zorg- en regiocoördinatoren

Eerder dit jaar organiseerde CoMensha het seminar "Mensenhandel in uw gemeente, wat betekent Commissie Lenferink voor u?". Uit het rapport van de commissie-Lenferink en tijdens het seminar bleek dat vele betrokken partijen zorg- en regiocoördinatie als een onmisbare schakel tussen de ketens zien. Zij zetten zich in voor passende begeleiding en zorg voor slachtoffers van mensenhandel.
Momenteel zijn in elf regio's in Nederland zorgcoördinatoren actief. Wij hopen dat andere gemeenten snel volgen.

In december kwamen CoMensha en de zorg- en regiocoördinatoren bijeen voor een themadag en een overleg. Dit jaar gaven de zorg- en regiocoördinatoren aan dat zij graag meer op de hoogte zouden willen zijn van belangrijke juridische wijzigingen rondom het onderwerp mensenhandel. Advocaat mr. Tess Neijzen van Leidraad Advocaten schetste door middel van praktijkvoorbeelden een duidelijk beeld van de belangrijkste wet- en regelgeving en wijzigingen voor niet-Nederlandse slachtoffers van mensenhandel. Haar expertise als advocaat in het werkveld van slachtoffers van mensenhandel zorgde voor nieuwe inzichten.

Na de interessante voorlichting van mr. Tess Neijzen zijn we over gegaan op het zorgcoördinatorenoverleg mensenhandel. Tijdens het overleg hebben we teruggeblikt op 2015 en uiteraard ook vooruitgekeken naar 2016. Iedereen was het met elkaar eens dat de overleggen belangrijke bijeenkomsten zijn die in 2016 zeker voortgezet moeten worden. CoMensha gaat aan de slag met de voorgestelde thema's.
 


 


Klik hier om terug te gaan naar de eindejaarsnieuwsbrief CoMensha 2015