LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Hoe gebruik je vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij mensenhandel?

Onze collega Rik Viergever, zelf arts, vertelt in het blad 'Medisch Contact' van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) hoe de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gebruikt moet worden bij een vermoeden van mensenhandel. Belangrijk, want een groot deel van de slachtoffers komt tijdens hun uitbuiting in contact met een medisch professional.

Lees hier het interview.

Het interview is één van de activiteiten in het kader van het tweejarig project van CoMensha 'Signalering mensenhandel in de medische sector' om de groep medisch professionals meer bewust te maken van signalen van mensenhandel, en hoe zij mogelijke slachtoffers kan melden en doorverwijzen.

Kijk ook op onze pagina Voor Zorgverleners.