KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Hof stelt geadopteerde Dilani Butink in gelijk: Nederland handelde onrechtmatig

Dilani Butink, de eerste geadopteerde die de overheid en de vergunninghouder voor de rechter sleept, is door het Hof in het gelijk gesteld. De overheid en de stichting Kind en Toekomst hadden meer moeten doen om frauduleuze adopties te voorkomen en hebben onrechtmatig gehandeld. 

De klacht werd in 2020 vanwege verjaring afgewezen, maar in Hoger Beroep krijgt Dilani Butink toch gelijk. Het Hof komt tot de conclusie dat het beroep van de vergunninghouder op verjaring, waar de Staat zich in eerdere zaken ook op beriep, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit maakt de weg vrij voor andere interlandelijk geadopteerden die een zaak willen aanspannen, maar eerder mogelijk ontmoedigd waren doordat hun adoptie meer dan 20 jaar geleden plaatsvond. Daarnaast is het een duidelijk signaal naar de Staat om het hoger beroep in de illegale adoptiezaak van Patrick Noordoven in te trekken.

Overwinning

Het is dan ook een ware overwinning dat het Hof nu stelt dat de overheid en de vergunninghouder meer onderzoek hadden moeten doen om frauduleuze adopties te voorkomen. Het gaat hier om een zaak uit de jaren negentig, maar ook tegenwoordig wordt nog steeds uitgegaan van het vertrouwensbeginsel waarop het Haags Adoptie Verdrag is gebaseerd. En dat werkt kinderhandel in de hand. Hopelijk zullen ook andere geadopteerden die de Staat en de vergunninghouder verantwoordelijk stellen voor frauduleuze adopties in het gelijk worden gesteld. Adopties zijn niet goed te controleren. Het wordt daarom hoog tijd dat interlandelijke adoptie wordt stopgezet.

Kinderhandel

We weten al heel lang dat interlandelijke adoptie aan schuurt tegen kinderhandel en soms daadwerkelijk kinderhandel is. Voor Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, was dat in 2009 reden haar toenmalige functie als directeur-bestuurder van Wereldkinderen als klokkenluider neer te leggen. Temeer omdat ze hierin ook nog werd tegengewerkt door het ministerie van Justitie en Veiligheid: 'Er waren signalen dat er sprake was van kinderhandel in China. Zo betaalden directeuren van kindertehuizen hoge bedragen voor het aanbrengen van kinderen, die vervolgens voor adoptie werden voorgesteld. En er waren signalen van ‘baby-buying programs’.

Onderzoek

Ina Hut verzocht het ministerie van JenV, als zijnde de officiële counterpart van de Chinese Autoriteiten, om daar onderzoek naar te doen. Omdat de Staat hier geen onderzoek naar wilde doen, maar slechts een paar beleefdheidsbezoeken bracht, wilde zij vanuit Wereldkinderen destijds zelf onderzoek doen naar de achtergrond van geadopteerden en nog te adopteren kinderen. Daarop gaf het ministerie van JenV aan dat de vergunning van Wereldkinderen zou worden ingetrokken als zij toch onderzoek zou gaan doen. Want, was de redenering, we moeten ons houden aan het Haags Adoptie Verdrag, hetgeen o.a. inhoudt dat we de soevereiniteit van de deelnemende landen respecteren. Onderzoek vanuit Nederland in China werd als ongewenst gezien door de Nederlandse Autoriteiten.

Geen mogelijkheden en bevoegdheden tot controle

Ambtenaren gaven aan dat andere belangen meespeelden in het debat rondom interlandelijke adoptie. Volgens Ina Hut ging het hier specifiek om handelsbelangen tussen Nederland en China. In het Algemeen Overleg (oktober 2009) in de Tweede Kamer dat volgde naar aanleiding van het opstappen van Ina Hut, bevestigde de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid nog eens aan dat we ons te houden hebben aan het Haags Adoptie Verdrag en aan het vertrouwensbeginsel dat hieraan ten grondslag ligt. Met andere woorden dat er voor Nederland dus geen mogelijkheden en bevoegdheden tot controle zijn in de landen van herkomst. 

Doorbraak

CoMensha, Defence for Children en International Child Development Initiatives hopen dat de uitspraak van het Hof een doorbraak voor het adoptiebeleid betekent en leidt tot een definitieve stopzetting van interlandelijke adoptie, het schadeloos stellen van geadopteerden en het faciliteren van zoektochten naar het vergoeden van nazorg. Ieder slachtoffer van mensenhandel of misstanden is er één teveel. Dat geldt ook voor adoptie.