JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Hogeschool Rotterdam start minor aanpak mensenhandel

Sinds dit studiejaar kunnen studenten uit verschillende disciplines zich aan de hogeschool Rotterdam in het thema mensenhandel verdiepen. “We willen studenten bekend maken met mensenhandel, op een wijze die ervoor zorgt dat ze geraakt worden, in beweging komen en weten hoe te signaleren en te handelen” zegt Gusta Bouwman-Verboom, coördinator van de minor.

De slavernij is afgeschaft, maar er worden op dit moment meer mensen uitgebuit dan ooit. Kijken we weg of willen we persoonlijk en in onze beroepspraktijk het verschil maken? Een groep van 35 studenten uit verschillende disciplines gaf gehoor aan deze oproep. Zij meldden zich aan voor de eerste editie van de minor aan de hogeschool Rotterdam. Aan de hand van verschillende perspectieven komt het thema mensenhandel op een integrale manier aan bod. Zo wordt er onder meer stilgestaan bij de gevolgen van trauma en dehumanisering, en bij de vraag wat nodig is om tot herstel te komen.

photo5969593599425361276

Een betrokken onderwijsteam wakkert lef en nieuwsgierigheid aan, biedt theoretische kennis en ervaringskennis vanuit slachtoffer- en handelingsperspectief, en begeleidt studenten om relevante vaardigheden op te doen. Gastsprekers uit verschillende vakgebieden en van organisaties delen ervaring uit hun werkpraktijk. Sandra van den Berg, adviseur bij CoMensha gaf onlangs een gastles over seksuele uitbuiting. Over een paar weken gaat ze tijdens een gastles dieper in op de B8/3 regeling. Daarin is vastgelegd dat CoMensha de opvang regelt voor meerderjarige (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel die rechtmatig in Nederland verblijven.

“Vanwege hun leeftijd kunnen sommige studenten kwetsbaar zijn om slachtoffer van mensenhandel te worden. Dat kan henzelf overkomen of iemand in hun persoonlijke omgeving. Mensenhandel vindt vlak onder onze neus plaats. Maar om uitbuiting te herkennen, moet je wel eerst weten wat het is. Het is daarom belangrijk dat studenten uit verschillende disciplines zich in het thema verdiepen. Om alert te kunnen zijn op signalen in hun eigen directe omgeving, maar ook om later als professional het verschil te kunnen maken. De studenten van vandaag zijn immers de professionals van morgen” aldus Sandra van den Berg, adviseur bij CoMensha.

Interesse in de minor? Lees hier meer informatie.