JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Hongarije project

Het RAVOTproject (Referral and assistance of victims of trafficking) waar CoMensha projectlid van is, heeft in 2014 drie keer een conferentie georganiseerd. De laatste conferentie vond plaats in België. Professionals uit België, Nederland en Hongarije ontmoetten elkaar in Gent voor workshops en studiebezoeken bij onze zuidelijke buren.
logoos ravotproject

De doelstelling van het project heeft tot het komen van een internationaal verwijsmechanisme voor terugkerende Hongaarse slachtoffers van mensenhandel. Het driedaagse werkbezoek in Gent was in handen van Payoke (een Belgische NGO). Professionals bezochten onder andere de raamprostitutiegebieden in Gent en in Antwerpen. Social workers kregen ook de mogelijkheid om gesprekken te voeren met Hongaarse sekswerkers. In Antwerpen werden ook de politie en het gezondheidscentrum bezocht. De workshops gaven voornamelijk inzicht in het Belgische opsporings- en vervolgsysteem. Het was een afwisselende conferentie en de professionals hebben inzicht gekregen in het systeem in België.

Ondanks dat Nederland en België zo dicht bij elkaar liggen, merkten we op dat er veel verschillen zijn in de aanpak en visie op de bestrijding van mensenhandel. Het RAVOT-project helpt om meer inzicht te krijgen in elkaars werkwijze wat hopelijk een bijdrage gaat leveren bij de praktische aanpak in het verwijsmechanisme.