LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Hoop en dank!

Tijd van hoop. Kerst is de tijd van het jaar dat we hoop koesteren. En dit jaar helemaal! Hoop dat de pandemie snel voorbij is, dat het vaccin snel beschikbaar is en we het Covid-19 virus kunnen verslaan. Wij zitten deze Kerst in een lockdown met veel vrijheidsbeperkende maatregelen. We hopen allemaal dat deze situatie snel voorbij is, want vrijheden inleveren vindt niemand fijn. 

Slachtoffers van mensenhandel zitten elke dag in een situatie waarin ze gedwongen worden hun vrijheden in te leveren... 

Dat jochie van 13 jaar dat drugs moet afleveren en het niet aan zijn ouders durft te vertellen. Uit angst voor een mes in zijn rug. Dat minderjarige meisje van 17, dat in een hotel wordt misbruikt, onder dwang seksuele diensten moet verlenen. En hoteleigenaars die een ‘oogje dichtknijpen’. Of die arbeidsmigrant uit India, die 24/7 opgesloten zit in de keuken van een restaurant in Amsterdam. Of de Poolse arbeidsmigrant die uitgebuit wordt in het distributiecentrum, waar de kerstcadeaus verzendklaar worden gemaakt. Of de Bulgaar die tegen een schamel inkomen werkt in de slachterij, waar ons vlees wordt geprepareerd. Zij hopen dat ze eens hun vrijheid terug zullen krijgen.  

Hoop, hoop dat er een einde komt aan de uitbuiting. Ze hopen dat ze gezien worden, dat ze uit de uitbuiting gehaald worden. Teveel mannen, vrouwen, jongens en meisjes zitten in een uitbuitingssituatie. Iedereen is nodig om slachtoffers te signaleren. De gemeenteambtenaar, de schoonmaker van het hotel, de oplettende arts, de leraar op school, de buurman, de bezorgde ouder. Iedereen is nodig, u bent nodig! Alleen samen kunnen we mensenhandel aanpakken.

Gelukkig zijn ook veel slachtoffers wel gesignaleerd en geholpen. Ketenpartners hebben het afgelopen jaar zich weer volop ingezet om slachtoffers van mensenhandel uit de uitbuitingssituatie te halen. Door de Covid-19 maatregelen was dat lang niet altijd gemakkelijk. Medewerkers in de opvanginstellingen hebben elke dag weer hun best gedaan om slachtoffers op te vangen en te begeleiden. Het team van CoMensha heeft zich ingezet om slachtoffers te ondersteunen en om bewustwording rondom mensenhandel te creëren en actie te ondernemen. Ondanks de beperkende maatregelen mogen we trots zijn op hetgeen we bereikt hebben. Daarvoor wil ik aan iedereen mijn hartelijke dank uitspreken. Ik hoop dat we volgend jaar weer op eenzelfde constructieve manier kunnen samenwerken en veel slachtoffers kunnen helpen en kunnen voorkomen. Dank!  

Tot slot nog graag een persoonlijke noot: ik ben heel erg dankbaar dat ik met zoveel betrokken ketenpartners mag werken. Velen zetten zich met hart en ziel in voor de slachtoffers van mensenhandel. De betrokkenheid van vele ketenpartners bij de aanpak van mensenhandel is groot. Zo ook de betrokkenheid na mijn ongeval eind augustus, die was en is hartverwarmend. Als mijn herstel daarvan zou afhangen, zou ik al lang een marathon kunnen lopen. Helaas zit ik voorlopig nog even in een andere soort van ‘vrijheidsbeperking’ en zit ik vast aan ‘mijn’ rolstoel en weet ik niet hoe de toekomst eruit zal zien. Maar ook daarin heb ik hoop. En ik heb hoop voor alle slachtoffers van mensenhandel, hoop dat ze gezien worden en uit de uitbuitingsituatie worden gehaald. 

Ik wens u allen mooie Kerstdagen en heel veel lichtpuntjes in 2021.

Ina Schuin