KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Hopelijk gaat het geld dat Saban B. met mensenhandel verdiende terug naar de slachtoffers!

Gisteren heeft de Hoge Raad besloten dat Saban B., veroordeeld voor mensenhandel en momenteel verblijvend in een Turkse cel, de Nederlandse Staat bijna 1,5 miljoen euro moet betalen. Het gaat om de opbrengsten van de mensenhandel. Saban B. en zijn bende dwongen vrouwen tot prostitutie, onder meer op de Amsterdamse Wallen.

Het OM ziet het afpakken van crimineel geld als een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit.

Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, hun portemonnee. 

Zo heeft het OM in 2019 voor 261 miljoen euro aan spullen en kapitaal in beslag genomen van criminelen, bijna 90 miljoen meer dan in 2018. De bedoeling is dat crimineel geld niet meer kan worden geherinvesteerd in criminaliteit en dat criminelen daar niet meer ongestoord van kunnen genieten.

In principe wil de overheid met het afgepakte criminele vermogen eerst slachtoffers compenseren, de rest vloeit naar de staatskas.

Helaas is het vaak zo dat het geld niet bij slachtoffers terechtkomt. Dit komt omdat zij vaak niet weten wat hun rechten zijn en ook omdat professionals niet altijd op de hoogte zijn van alle rechten en wegen voor slachtoffers van mensenhandel. CoMensha zoekt om die reden ook de samenwerking met advocaten die gespecialiseerd zijn in mensenhandel en weten hoe ze compensatie kunnen claimen.   

CoMensha is medeoprichter en lid van La Strada International, het Europese netwerk tegen mensenhandel. La Strada International coördineert het project ‘Justice at Last.’ Dit project heeft o.a. tot doel om professionals uit te rusten met kennis en vaardigheden bij het verwijzen van slachtoffers en hen bij te staan bij het indienen van een schadeclaim.