KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Illegaliteit en mensenhandel

Strafbaarstelling van illegaliteit kan de bestrijding van mensenhandel belemmeren. Dat is een van de conclusies uit een woensdag gepubliceerd adviesrapport van een PvdA-werkgroep, die voor de fractie de gevolgen van het voorgenomen beleid rond illegalen onderzocht.
Internationale mensenrechten mogen nooit in het gedrang komen door het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Daarom is individueel maatwerk voor illegalen in bepaalde gevallen noodzakelijk. Net als mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst dienen extra kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die ziek zijn of slachtoffers van huiselijk geweld of eerwraak uitgezonderd te worden van de algemene maatregel die het kabinet in zijn regeerakkoord heeft aangekondigd.

Lees het hele advies.