KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Inbreng CoMensha ten behoeve van Algemeen Overleg 3 juli 2019

Op woensdag 3 juli 2019 vindt het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie plaats in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer. De commissieleden hebben dan de mogelijkheid om staatssecretaris Ankie Broekers-Knol nadere vragen te stellen, onder ander over het programma Samen tegen mensenhandel. CoMensha heeft brieven verzonden naar de leden van de commissie om enkele onderwerpen onder de aandacht te brengen. 

CoMensha gaat daarbij in op:

  • Het verlies van zicht op mensenhandel door gebrek aan informatiedeling.
  • De oproep om meer te investeren in capaciteit voor opsporing en vervolging.
  • Extra financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de integrale aanpak van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers.
  • Een wenselijk vervolg op de uitgevoerde Systeemanalyse Aanpak Mensenhandel.
  • Een verdere uitwerking van het programma Samen tegen mensenhandel in concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren, waarin en de aanbevelingen uit de rapportages van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de nadere uitwerking van de Systeemanalyse Aanpak Mensenhandel worden meegenomen.
  • Monitoring van het programma Samen tegen mensenhandel.
  • Meer aandacht voor het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk.

Voor meer toelichting, lees onze brieven aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid en de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De stukken ten behoeve van het Algemeen Overleg van woensdag 3 juli, 10.00 uur zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. Via die site is woensdag het live debat te volgen.