JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Input CoMensha voor Algemeen Overleg Mensenhandel en prostitutie

Op 24 februari 2022 vindt een Algemeen Overleg Menshandel en prostitutie plaats bij de Vaste commissie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Voorafgaand is er op 22 februari 2022 een technische briefing door de Nationaal Rapporteur. De nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg zal in gesprek gaan met Kamerleden over de aanpak van mensenhandel en de voortgang van de activiteiten.

Ten behoeve van het AO heeft CoMensha vooraf per brief een aantal punten meegegeven aan de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. De punten omvatten: verlies zicht op aard en omvang mensenhandel door gebrek aan informatiedeling / onjuiste interpretatie AVG, de Handreiking aanpak van mensenhandel en het gebruik van persoonsgegevens, de positie van het slachtoffer van mensenhandel uit ‘derdelanden’ die onder druk staat, de rol van gemeenten en ondersteuning hierbij, de enorme wachttijden bij de GGZ en de oproep tot een urgentieverklaring voor slachtoffers van mensenhandel bij toewijzen van woonruimte. 

Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha:  ‘Voorop staat dat CoMensha blij is dat in het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ de aanpak van mensenhandel wederom is aangemerkt als prioriteit en dat het programma Samen tegen Mensenhandel wordt voortgezet. Het is van essentieel belang dat er alle prioriteit wordt gegeven om deze zware vorm van criminaliteit aan te pakken. Om die reden brengen we een aantal aandachtspunten naar voren die een effectieve bestrijding van mensenhandel belemmert’.  

Download hier de brief met de motivering van de punten.