RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Input CoMensha voor Algemeen Overleg Mensenhandel

Op 5 december 2019 vond een Algemeen Overleg Menshandelplaats bij de Vaste commissie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Daar is onder meer gesproken over de evaluatie van de pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel en de voortgang van het programma Samen tegen Mensenhandel.

Ten behoeve van het AO heeft CoMensha vooraf per brief een aantal punten meegegeven aan de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. De punten zien op: de pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel, de voortgang van het programma Samen tegen Mensenhandel maar ook op het verlies van zicht op omvang en aard van mensenhandel door gebrek aan informatiedeling / onjuiste interpretatie AVG, capaciteit van opsporing, vervolging en rechterlijke macht, problemen in de in-, door- en uitstroom bij opvanginstellingen, verdwijningen van minderjarigen uit de beschermde opvang, de wijziging van de Vreemdelingencirculaire en de ‘warme overdracht’.

Download hier de brief met de motivering van de punten.
Klik hier voor meer informatie over het AO.
Klik hier voor het videoverslag van het AO Mensenhandel.

Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van december 2019.