LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

International Labour Organization brengt -in aanloop Dag van de Arbeid- rapport uit

In aanloop naar 1 mei, de Dag van de Arbeid heeft de International Labour Organization een rapport uitgebracht over de toegang tot bescherming en compensatie van slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Nederland en België.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Amy Weatherburn en Irene Wintermayr. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor bescherming en compensatie die zowel in België als in Nederland bestaan voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Op basis van interviews met stakeholders in het veld, waaronder CoMensha en FairWork, zijn de barrières die bestaan om gebruik te maken van deze wegen geïdentificeerd, best practices opgehaald en aanbevelingen gedaan. Ook is er aandacht voor alternatieve mogelijkheden voor compensatie in civiele of arbeidsrechtelijke procedures en klachtenprocedures. 

Uit het rapport blijkt onder andere dat Identificatie van mogelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting lastig blijft. Sectorspecifieke multidisciplinaire identificatie is gewenst. Ook is er sprake van grote afhankelijkheid tussen migrante werknemers en werkgevers (huisvesting, vervoer e.d.)

CoMensha herkent en onderschrijft de knelpunten uit het rapport en roept de overheid op om dit rapport te betrekken bij de acties in het programma Samen tegen Mensenhandel en bij de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

 

Bijlagen:
Key findings
Labour Inspector Research
Trade Unions Research
Final Access to protection and remedy for victims of human trafficking for the purpose of labour exploitation in the Netherlands and Belgium