LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Jaarbeeld 2016

Navolgend op de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur d.d. 18 oktober jl. presenteren wij hierbij ons jaarverslag 2016. In het eerste deel gaan we in op een aantal highlights van CoMensha als organisatie zelf, zoals ons dertig jarig bestaan, onze mobiele fototentoonstelling en onze opleidingen en trainingen. Tevens gaan we in op onze unieke en verbindende rol in de ketenaanpak tegen mensenhandel.

In het tweede deel presenteren wij het overzicht van het aantal aanmeldingen bij CoMensha van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland over het jaar 2016, uitgesplitst naar onder andere leeftijd, geslacht en sector waar de uitbuiting plaatsvond. Ook geven we inzicht in het aantal keren dat wij voor opvang hebben gezorgd en in welke soort opvanginstelling we dit hebben kunnen realiseren. Lees het jaarbeeld hier!
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3