KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Jaarbeeld 2019

Graag delen wij ons Jaarbeeld 2019 met u. Het Jaarbeeld geeft een overzicht van de omvang van mensenhandel in Nederland en al onze activiteiten en werkzaamheden.

Opvallend is dat 2019 een behoorlijke toename van het bij ons gemelde aantal slachtoffers van mensenhandel laat zien. Werden er in 2018 ‘slechts’ 742 slachtoffers bij ons gemeld, in 2019 is dit aantal bijna verdubbeld naar 1372. Een stijging die met name wordt veroorzaakt door een hoger aantal meldingen door de Politie en de zorgcoördinatoren.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Geweld tegen Kinderen heeft vandaag de jaarlijkse Slachtoffermonitor gepresenteerd. Deze is gebaseerd op de meldingen die wij hebben ontvangen van ketenpartners. De Nationaal Rapporteur doet daarin een paar belangrijke aanbevelingen, die wij van harte ondersteunen.

Samen met onze ketenpartners hebben we ons werk kunnen doen, voor de slachtoffers. Voor hen doen we ons werk en voeren we onze strijd. Voor mensen die onze bescherming en samenwerking écht nodig hebben. Laten we ze samen die bescherming blijven bieden. En ervoor zorgen dat mensenhandelaren geen kans meer krijgen om nog meer slachtoffers te maken.

Hier ons complete Jaarbeeld. 

CoMensha Feiten Mensenhandel 2019 (verkorte versie van ons Jaarbeeld 2019)

CoMensha Feiten Mensenhandel 2019-1

CoMensha Feiten Mensenhandel 2019-2

CoMensha Feiten Mensenhandel 2019-5

CoMensha Feiten Mensenhandel 2019-6