LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Jaarcijfers mogelijke slachtoffers mensenhandel 2014

Op 17 juni heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de Nieuwe cijfers signalering en bescherming van slachtoffers mensenhandel en vervolging van mensenhandelaren gepubliceerd.
Binnenkort zal ook CoMensha haar jaarcijfers naar buiten brengen in 'Het beeld van 2014'. Deze publicatie is dan te vinden op de website van CoMensha.

Ook in 2014 zijn de medewerkers van CoMensha weer geraakt door de verhalen achter de aanmeldingen. De verhalen van mensen die ongewild in een situatie van mensenhandel terecht zijn gekomen. Verhalen waaruit machtsmisbruik, kwetsbaarheid, machteloosheid en angst naar voren komen.

CoMensha beschouwt het als haar plicht om deze groep mensen een gezicht te geven. Dat doen wij door anoniem over hen te rapporteren. Wij laten zien hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, in welke sector de uitbuiting plaats vond en welke personen of instanties hen hebben aangemeld bij CoMensha. We laten zien hoeveel van hen opvang nodig hadden en waar zij uiteindelijk geplaatst zijn.

De cijfers van CoMensha laten zien hoeveel mogelijke slachtoffers er bij CoMensha aangemeld zijn, ze laten niet zien wat de werkelijke omvang van mensenhandel in Nederland is. Niet alle slachtoffers van mensenhandel worden namelijk aangemeld bij CoMensha. Wij blijven eraan werken om alle organisaties die te maken hebben met slachtoffers van mensenhandel in kaart te brengen, met hen in gesprek te gaan en hen te stimuleren ook bij CoMensha te melden.


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015