KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Jaarcijfers van CoMensha 2013

Het beeld van 2013 is de jaarlijkse CoMensha rapportage over de jaarcijfers 2013. De hele rapportage is hier te lezen.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2013 zijn:


  • In 2013 zijn 1437 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha aangemeld. In 2012 waren dit er 1711 en in 2011 1222. Het betreft een daling van 16% ten opzichte van 2012;

  • CoMensha heeft voor 212 cliënten eerste opvang gezocht. Dit is een afname ten opzichte van 2012 toen voor 274 cliënten opvang is gezocht;

  • Van de cliënten die opvang in 2013 via CoMensha nodig hadden, zijn 131 geplaatst in de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel en voor 47 cliënten is bemiddeld in de Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang;

  • De gezamenlijke caseload van de regiocoördinatoren bedroeg 939 cliënten;

  • Sinds de start van de pilot taakstelling voor gemeenten zijn 82 cliënten bij CoMensha aangemeld voor een woonruimte;

  • De grootste aanmelders in 2013 waren de opsporingsdiensten: Politie, KMar en ISZW. Ook is het aantal meldingen door regiocoördinatoren toegenomen;

  • De meeste (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit de EU;

  • De meeste (mogelijke) slachtoffers zijn uitgebuit in de prostitutie, de meeste mannen in de "gereguleerde" arbeid of dienstverlening.


  •  


In het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zijn meer gegevens te vinden over de jaarcijfers 2013.

Lees meer: http://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/nieuws/2014/nieuwe-kerncijfers-mensenhandel.aspx?cp=63&cs=16790