JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Jan van Dijk, nieuw lid Raad van Toezicht CoMensha

Emeritus hoogleraar Jan van Dijk, tot vorig jaar verbonden aan het International Victimology Institute INTERVICT van Tilburg University, treedt per 1 mei 2018 toe tot onze Raad van Toezicht (RvT). Tezamen met Leen Diepenhorst (voorzitter), Esther van Zeggeren en Joost P. de Bruin is onze RvT daarmee weer voltallig sinds de vacature die per 1 januari 2018 ontstond door het vertrek van Margreet de Boer. Wij heten Jan van harte welkom!

Op 1 januari 2018 ontstond een vacature bij de RvT door het vertrek van Margreet de Boer. Zij werd gevraagd om bestuurslid te worden van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann. We hebben met veel dank voor haar inzet afscheid van haar genomen.

De wens van de huidige RvT-leden en directeur-bestuurder Ina Hut was om wederom iemand met een mensenrechtenachtergrond te mogen verwelkomen, die vooral ook vanuit het slachtofferperspectief naar de problematiek kijkt en tevens over een grote kennis van en een netwerk in het mensenhandelveld beschikt. Deze persoon bleek dichtbij te zijn: Jan van Dijk was al sinds 2016 verbonden aan CoMensha door zijn zitting in onze Raad van Advies. De RvT-leden waren dan ook unaniem positief over het idee om Jan van Dijk voor de vacature te benaderen en zijn net als CoMensha erg blij met zijn komst.

Over Jan van Dijk
Prof. mr. Jan van Dijk (1947) is een begrip in Nederland, als ook over landsgrenzen. Zo was hij mede-oprichter (en eerste voorzitter) van Slachtofferhulp Nederland, vervulde functies binnen het ministerie van Justitie, onder meer als directeur van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), en van het United Nations Centre for International Crime Prevention. Jan was hoogleraar criminologie op de Universiteit Leiden en bekleedde de Pieter van Vollenhoven leerstoel voor Victimology and Human Security aan Tilburg University. Hij is tot eind 2018 vice-voorzitter van de Group of Experts on Action against Human Trafficking van de Raad van Europa.

Hij houdt zich al zijn hele loopbaan bezig met criminologisch onderzoek en heeft zich daarbij vooral gericht op de kant van de slachtoffers. Deze benadering sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van CoMensha: kijken vanuit het perspectief van het slachtoffer. Van zijn hand komen talrijke wetenschappelijke publicaties en overheidsrapporten en zijn onderzoeken naar slachtoffers van misdrijven vinden in maar liefst meer dan tachtig landen plaats. Hij won diverse (internationale) prijzen op het gebied van criminologie en mag zich sinds 2009 officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Over zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht zei hij: "Ervoor zorgen dat het beleid ten aanzien van slachtoffers gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, dat is altijd mijn passie geweest. Fijn dat ik daaraan in de komende jaren nu bij CoMensha kan blijven werken".

Wij waren al blij met zijn belangrijke aandeel in onze Raad van Advies, maar dat hij nu toetreedt tot onze Raad van Toezicht vervult CoMensha met gepaste trots. Iets waar hij zelf wars van is, want Jan blijft voor anderen, ondanks alles wat hij (inter)nationaal bereikt heeft voor o.a. de slachtoffers van mensenhandel, gewoon Jan.

Lees hier het volledige CV van Jan van Dijk.
 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018