KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

JenV verhoogt aantal bedden bij COSM

CoMensha is blij met het besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (eind juli) om het aantal bedden bij de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) te verhogen met 15%. Het komt neer op een totaal van acht bedden die naar rato over de drie COSM's verdeeld worden. De uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor 2018.

Het besluit is genomen omdat wij bij onze taak voor eerste zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel hebben geconstateerd dat de COSM's structureel vol zitten en slachtoffers om die reden niet altijd geplaatst kunnen worden. JenV heeft daarop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de huidige aanbesteding het aantal bedden met 15% te verhogen en inmiddels zijn de drie COSM-instellingen daarover door het ministerie geïnformeerd.
Het ministerie onderzoekt momenteel welke ruimte ze heeft om, indien nodig, ook in 2019 een hoger aantal bedden in te kopen.

Om goed inzicht te houden in de bezettingsgraad bij de COSM's, ontvangt de Helpdesk van CoMensha nu wekelijks van de drie COSM's overzichten. Daarbij wordt ook aangegeven of een slachtoffer van mensenhandel mogelijk langer dan de gestelde drie maanden in de COSM zal moeten verblijven en wat hiervan de reden is. Zo kunnen de knelpunten in onder andere de doorstroming beter inzichtelijk worden gemaakt en kan gericht overleg plaatsvinden met gemeenten, danwel opvanginstellingen om doorstroom te verbeteren.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018