JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Kamervragen n.a.v. misstanden in de prostitutie

Vorige week postten we al over de uitzending van Nieuwsuur, waar misstanden in de prostitutie aan de kaak werden gesteld. De poitiek heeft geschrokken gereageerd. 

Anne Kuik (CDA) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Kuik wil onder meer van de staatssecretaris weten hoe zij het besluit van de politie om niet meer te controleren in bordelen, rijmt met de prioriteit op mensenhandel in de Veiligheidsagenda. 

Het huidige kabinet werkt momenteel aan een landelijke prostitutiewet om tot meer eenduidig beleid te komen. Over zo'n wet wordt al tien jaar gesproken. Hier onze reactie tijdens de econsultatieronde hierover. 

#samentegenmensenhandel #comensha #openjeogen