RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Kamervragen over verdwenen minderjarige asielzoekers

Vorige week werden er Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) over de +/- 2.500 minderjarige asielzoekers die de afgelopen 10 jaar met onbestemde bestemming uit AZC’s verdwenen zijn. 

Wij volgen dit onderwerp op de voet, omdat we vermoeden dat een deel van deze kinderen in handen (kunnen) vallen van mensenhandelaren. 

De Staatsecretaris lichtte o.a. toe dat ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ (AMV’s) niet in een gesloten opvang wonen en in principe kunnen vertrekken als ze dat willen. Dit geldt ook voor risicogroepen.

Ze legt uit: “AMV’s bij wie op voorhand een risico op verdwijning bestaat, vanwege bijvoorbeeld een reëel vermoeden dat zij slachtoffer zijn van mensenhandelaren, worden in de beschermde opvang geplaatst. Hier vindt extra beveiliging en toezicht plaats om hen te beschermen tegen personen met kwade bedoelingen. Tevens wordt hier gebruik gemaakt van een multidisciplinaire risicoanalyse van de kwetsbaarheden van de betreffende amv’s. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit weliswaar een besloten maar geen gesloten opvangvorm is. Binnen de mogelijkheden die er bestaan wordt intensief ingezet om tegen te gaan dat amv’s met onbekende bestemming vertrekken. Deze inzet kan echter niet voorkomen dat de amv’s die echt willen vertrekken ook kunnen vertrekken.”

Op dit moment wordt een analyse van de Analyse Proeftuin Migratie (APM), onderdeel van het Ministerie van J en V, van het vertrek met onbekende bestemming van amv’s afgerond. Voor dit onderzoek zijn data van de migratieketen over het vertrek met onbekende bestemming van amv’s tussen 2015 en 2018 geanalyseerd. Over deze analyse en het onderzoek van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) zal Broekers-Knol de Kamer binnen vier weken per brief informeren. 

De Kamer herinnerde de Staatssecretaris ook aan het protocol vermissing van amv’s dat zou worden geactualiseerd en vroeg of dit inmiddels gedaan was. 

Staatssecretaris: “Het protocol met betrekking tot vermiste amv’s is inmiddels geactualiseerd en wordt sinds eind januari gebruikt door de Politie/AVIM, COA, Nidos, DT&V & IND. Ik ben ervan overtuigd dat deze problematiek voldoende aandacht krijgt en met voldoende urgentie wordt behandeld. De onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van amv’s zijn het product van een intensieve samenwerking tussen verschillende ketenpartners en zullen een beter inzicht geven in de problematiek. 

Het actualiseren van het protocol vermiste amv’s is ook in samenwerking met verschillende ketenpartners tot stand gekomen en het protocol wordt breed gedragen door alle betrokken organisaties. Het protocol is recent in werking getreden dus er zijn vooralsnog geen concrete resultaten te melden. Het heeft echter wel een directe meerwaarde voor de betrokken organisaties omdat het alle rollen, processen en definities helder maakt voor de betrokken partijen. Hierdoor zal er sneller en efficiënter gehandeld kunnen worden, ten bate van de amv. 

Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, reageert: “We wachten de uitkomsten van het onderzoek af. Het is goed om te zien dat hier aandacht naar uitgaat. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat kinderen uit de opvang verdwijnen en dat we alert blijven op signalen van mensenhandel. De professionals in de opvang zetten daar vol op in en proberen verdwijningen echt te voorkomen, maar als amv's echt weg willen, kun je dat niet voorkomen. Het is van belang dat er preventief aan voorlichting wordt gedaan in de landen van herkomst. Daartoe is het essentieel dat er een goede samenwerking is met de betreffende landen.’’

Lees de notulen van het hele debat hier