RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Kansrijk maken aangiften

Verleg focus: van oneigenlijk gebruik naar kansrijk maken van aangiften Reactie van de Nationaal rapporteur op het 'Vooronderzoek oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel'

Op 5 maart bood de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het vooronderzoek 'oneigenlijk gebruik van de verblijfsregeling mensenhandel' aan de Tweede Kamer aan. Dit onderzoek is onder leiding van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum uitgevoerd door Regioplan en verkent in hoeverre het mogelijk is om misbruik vast te stellen. De discussie over misbruik van de verblijfsregeling mensenhandel woedt al geruime tijd en hoewel diverse maatregelen zijn aangekondigd om oneigenlijk gebruik te bestrijden, ontbreken betrouwbare cijfers waaruit de omvang van het misbruik blijkt. De Nationaal rapporteur deed in 2012 al onderzoek naar de verblijfsregeling mensenhandel. Destijds besloot zij bewust geen onderzoek te doen naar de mate van misbruik van die regeling, simpelweg omdat dit volgens haar niet mogelijk is.

Lees dit hele bericht