RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

22 november: Speciale kennisdag 'Kwetsbaarheid in Migratie'

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert CoMensha de (jaarlijkse) kennisdag ‘Kwetsbaarheid in Migratie’ speciaal voor medewerkers van de COSMs en hulpverleners die te maken hebben met de COSMs. Dit keer wordt de kennisdag gehouden in het Humanity House in Den Haag. 

CoMensha organiseert elk jaar een dag voor hulpverleners van de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSMs). Dit jaar hebben we de doelgroep verbreed en nodigen wij ook andere hulpverleners uit die betrokken zijn bij de opvang van slachtoffers van mensenhandel buiten Nederland. Denk bijvoorbeeld aan hulpverleners werkzaam in de opvang slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek. 

CoMensha heeft de instanties inmiddels rechtstreeks uitgenodigd. Het betreft een besloten bijeenkomst.
Heb je de uitnodiging ontvangen en wil je deelnemen? Meld je dan aan via onderstaande link. Je ontvangt dan meer informatie.

Aanmelden -> Klik op deze link om je op te geven. 

Over het thema
Slachtoffers van mensenhandel afkomstig van buiten Nederland zijn altijd al een grote groep van het totaal aantal slachtoffers geweest. Het afgelopen jaar, en ook in 2019, hebben deze mensen extra aandacht gekregen vanwege de grote toestroom van slachtoffers die ook een Dublin-claim hebben.
Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda en het maatschappelijk veld en ook de opvang heeft er meer mee te maken. Op deze dag willen we beter in beeld krijgen over wie deze migranten nu zijn. Waar ze vandaan komen, wat ze meemaken en hoe migratie zich verhoudt ten opzichte van mensenhandel. En in bredere zin; 'Maakt migreren kwetsbaar'?

Programma
Naast sprekers met specialistische kennis op dit vlak - op zowel theoretisch niveau als praktische ervaringen - is er ook ruimte voor de interactieve museumtour van het Humanity House. Via een spannende ervaringsreis zie, hoor en beleef je wat het betekent om te moeten vluchten. Je ontmoet (virtueel) mensen die dat in het echt hebben ervaren. Je bent niet alleen toeschouwer, maar ook een deelnemer, (mee)denker en (mee)doener.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met onze collega's: