RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Kennisdag Kwetsbaarheid in Migratie

Vrijdag 22 november organiseerde CoMensha bij het Humanity House in Den Haag een kennisdag voor de medewerkers van Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSMs). Ook andere opvanghuizen die slachtoffers van mensenhandel opvangen waren uitgenodigd en relevante ketenpartners als COA/IND, Leger des Heils en het Rode Kruis. De dag had als thema "Kwetsbaarheid in migratie".

De aanwezigen konden loskomen van hun alledaagse werkzaamheden en werden gevoed met nieuwe informatie en perspectieven. Met het bezoek aan het Humanity House museum kon men ook beleven wat het betekent om te moeten vluchten en wat vluchtelingen onderweg beleven.

De kwetsbare positie van migranten is door vier sprekers vanuit verschillende perspectieven belicht:

Mpanzu Bamenga, jurist en coördinator van Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, heeft zelf meer dan 10 jaar ongedocumenteerd in Nederland gewoond. Hij vertelde hoe het is om ongedocumenteerd te zijn, wat de kwetsbaarheden zijn én welke benadering door hulpverleners hem geholpen heeft te zijn wie en waar hij nu is.

Jill Coster van Voorhout is als jurist en socioloog betrokken bij een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), ABN Amro, en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit onderzoek wordt er gekeken of arbeidsuitbuiting via geldtransacties te achterhalen is. Ze heeft de aanwezigen aan de hand van een casus bewust gemaakt van de financiële stromen en afhankelijkheid en de daaraan gekoppelde kwetsbaarheid voor slachtoffers.

Ilse Waindrich is werkzaam bij IOM Nederland. Aan de hand van het onderzoek van IOM op het gebied van migratieroutes heeft Ilse ingezoomd op de reisroute naar Europa, wat de migranten onderweg en in Europa meemaken en wat hen kwetsbaar maakt.

Kennisdag migratie foto 1

Dinah de Riquet-Bons is voorzitter van de bi-culturele transorganisatie Trans United Nederland. Zij heeft het vanuit haar eigen ervaring als transgender met een migrantenachtergrond gehad over cultuurspecifieke thema's zoals uitstoting en de gevolgen hiervan die mensen kwetsbaar maakt.
Het is voor de opvangvoorzieningen wenselijk om een LHBTIQ+ beleid te hebben, aldus Dinah.
De hulpverlening zou meer gebruik kunnen maken van belangengroepen voor transgenders.

Organisatoren Noura Ammar en Pinky Ntoane kunnen spreken van een geslaagde dag.
Er werd veel genetwerkt, tussendoor werden er casussen besproken en telefoonnummers uitgewisseld.