LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Ketenpartners van CoMensha ontvangen Het beeld van 2017

'Het beeld van 2017' van CoMensha is verschenen. Wij hebben ons jaarbeeld eind augustus met gepaste trots naar onze ketenpartners gestuurd. In ons jaarbeeld presenteren we de aard en omvang van mensenhandel in Nederland over het jaar 2017 én gaan in op belangrijke activiteiten die het afgelopen jaar zijn verricht om mensenhandel in al haar facetten onder de aandacht te brengen.

Vertrouwelijk
Ons jaarbeeld is vooralsnog niet openbaar. Gelet op de functie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zal hij als eerste de cijfers publiekelijk rapporteren. Daarna zal rond 18 oktober a.s. - de Europese Dag tegen Mensenhandel - ons jaarbeeld ook voor andere geïnteresseerden inzichtelijk zijn. Wij zullen dan de digitale versie van 'Het beeld van 2017' live zetten.
De ketenpartners die 'Het beeld van 2017' hebben ontvangen zijn door ons verzocht vertrouwelijk om te gaan met de cijfers over 2017.


Stijging meldingen
Wel kunnen we melden dat er over 2017 een lichte stijging te zien is voor wat betreft het aantal meldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel: er was namelijk eerder een daling van 1.561 in 2014 naar 1.049 in 2016. Alle opsporingsdiensten geven aan de komende jaren extra te gaan inzetten op de aanpak van mensenhandel. Dat is hoopvol, want veel slachtoffers van mensenhandel worden niet gezien. Ook zijn we blij met de extra aandacht van de regering voor de aanpak van mensenhandel.

Zorg om slachtoffers
Toch benadrukt onze directeur-bestuurder Ina Hut dat ze zich grote zorgen maakt over de signalering en bewustwording van mensenhandel. Die zorg wordt vooral veroorzaakt door het feit dat nog door veel gemeenten wordt ontkend dat er sprake is van mensenhandel in hun gemeente. CoMensha zal hier de komende jaren dan ook extra aandacht aan besteden.
Ook is zij van mening dat de veranderende privacy wet- en regelgeving invloed zal hebben op de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen ketenpartners. En dat is niet in het belang van de slachtoffers van mensenhandel. CoMensha zet dan ook in op een wettelijke meldingsplicht aan CoMensha voor alle mogelijke melders.

18 oktober 2018: Klik hier voor ons Jaarbeeld 2017.Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018