KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Keuzevak mensenhandel

De Universiteit Leiden verzorgt vanaf maart een keuzevak over mensenhandel. Het vak wordt aan rechtenstudenten, studenten criminologie en overige geïnteresseerden uit de sociaalwetenschappelijke hoek aangeboden.

Mensenhandel komt in vele verschijningsvormen en sectoren voor. Uitbuiting vindt plaats binnen de seksindustrie, maar bijvoorbeeld ook in de land- en tuinbouw, horeca- en schoonmaaksector. Daarnaast vallen handel in organen of onder dwang stelen ook onder het misdrijf. In dit vak krijgen studenten de kans om de complexiteit en veelzijdigheid van mensenhandel te doorgronden. Juist die complexiteit maakt dat aan mensenhandel op verschillende geografische niveaus aandacht wordt besteed: van mondiaal tot lokaal niveau. In het vak wordt hierop een blik geworpen en proberen de docenten inzicht te geven in de onderlinge verhoudingen tussen deze niveaus.

Het vak, dat op 10 maart start belicht mensenhandel zowel vanuit juridisch, criminologisch als beleidsmatig perspectief. Naast aandacht voor de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel, wordt binnen het vak juist ook naar andere rechtsgebieden gekeken die een noodzakelijke rol spelen in het voorkomen van mensenhandel en het beschermen van slachtoffers.

Het vak staat onder leiding van hoogleraren Tineke Cleiren (straf- en strafprocesrecht) en Joanne van der Leun (criminologie).

Lees meer:
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/42590/mensenhandel-een-benadering-vanuit-juridisch-beleidsmatig-en-sociaalwetenschappelijk-perspectief