KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Leerzame studiedag arbeidsuitbuiting

Woensdag 19 november jl. heeft CoMensha een studiedag over overige uitbuiting georganiseerd. De dag was bedoeld voor het vergroten van de kennis van hulpverleners die werken met slachtoffers van overige uitbuiting. Zowel in de preventie, de opsporing, de opvang en in het juridisch traject. En daarnaast, door kennisuitwisseling van de aanwezigen zicht krijgen op de betrokken of nog ontbrekende ketenpartners van slachtoffers van overige uitbuiting.

De aanwezige deelnemers waren divers; o.a. zorgcoördinatoren, medewerkers van de categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel, medewerkers overige opvanginstellingen, vrijwilligers van diverse organisaties en overige geïnteresseerden.
In totaal waren 35 deelnemers op deze studiedag aanwezig.

Jerrol Marten, de manager van CoMensha, heeft de dag geopend. In zijn inleiding stond hij stil bij het verleden en het heden. Waar staan we nu met betrekking tot arbeidsuitbuiting en wat zijn de mogelijke hiaten. Wat moet het aanbod zijn? Is de hulpverlening die wij nu bieden aan slachtoffers seksueel geweld afdoende voor deze groep?. Hierna heeft hij de stok overgedragen aan de dagvoorzitter, Trijntje Kootstra.

Steef de Vries van ISZW (Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid) heeft een presentatie gegeven hoe ISZW te werk gaat. Bijzonder interessant om te horen wat er allemaal bij komt kijken bij de voorbereiding van een inval door ISZW bij organisaties waar mogelijk sprake is van arbeidsuitbuiting.

Anneke Bouwman medewerker van ACM (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel) heeft haar ervaringen over werken met mannelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting gedeeld met de aanwezigen. Centrale vraag: is er verschil tussen werken met slachtoffers van seksuele uitbuiting en slachtoffers van arbeidsuitbuiting? En is arbeidsuitbuiting minder erg? Door middel van praktijkvoorbeelden heeft zij haar verhaal geïllustreerd. Het is een bijzonder, ontroerend en leerzaam verhaal geworden. Zij heeft ook knelpunten benoemd en mogelijke aanbevelingen voor de toekomst. Slachtoffers van arbeidsuitbuiting zijn soms loyaal naar de werkgever toe en durven daardoor hun verhaal niet te doen. Of denken ik krijg weinig betaald, minder dan afgesproken maar toch meer dan dat ik thuis in herkomstland kan verdienen en blijven werken in plaats van de openbaarheid te zoeken.

Jos Hemelaar, advocaat bij Ad Astra Advocaten, heeft een bevlogen presentatie gegeven over het juridische gedeelte van arbeidsuitbuiting. Soorten mensenhandel en de verschillen tussen seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting zijn benoemd. En hoe belangrijk informatie van het slachtoffer is die vaak in een spagaat zit. Aan de ene kant uitgebuit zijn en aan de andere kant de loyaliteit naar de werkgever/uitbuiter. En zonder een stevig verhaal van het slachtoffer is vervolgen een onmogelijke zaak. Bijzonder leerzaam werd deze presentatie ervaren.

De laatste spreker van de dag was Lidwien Gall, projectmedewerker van Fairwork. Zij heeft een presentatie gegeven over arbeidsuitbuiting en waarvoor je Fairwork kunt benaderen. Een kijkje in de alledaagse praktijk van Fairworks. Zij heeft verteld hoe aanmeldingen binnenkomen en hoe cultural mediators te werk gaan. En wie hun belangrijkste ketenpartners zijn.

De studiedag overige uitbuiting werd door iedereen als zinnig en leerzaam ervaren. Veel informatie, prettig gebracht in kort tijdsbestek. Kortom een succesvolle dag.

november 2014 Studiedag overige arbeidsuitbuiting georganiseerd door CoMensha

november 2014 Studiedag overige arbeidsuitbuiting georganiseerd door CoMensha