LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Leren van Britse aanpak criminele uitbuiting

De minister van Justitie en Veiligheid wil in de aanpak van criminele uitbuiting van jongeren een ‘mentaliteitsomslag’ naar Brits voorbeeld.

Drugsdelicten, diefstal, ronselen voor prostitutie en geldezel- en katvanger-constructies. Criminelen dwingen kwetsbare jongeren tot deze strafbare feiten, blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in 13 gemeenten en daar is te weinig zicht op. Slachtoffers durven niet om hulp te vragen en dader- en slachtofferschap lopen door elkaar heen. Het kabinet wil de aanpak van criminele uitbuiting verankeren en onderdeel maken van de aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

672 slachtoffers

Yeşilgöz nuanceert het beperkte aantal van 68 landelijk geregistreerde slachtoffers in de afgelopen twee jaar. Tussen 2016 en 2020 kreeg het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) zicht op 672 slachtoffers van criminele uitbuiting, schrijft ze. Het contrast met de CKM-schatting van 2500 vermoedelijke slachtoffers van criminele uitbuiting heeft te maken met ‘gegevensdeling en de uitdagingen hieromtrent’. Bij de voortzetting van het programma “Samen tegen mensenhandel” zal ze proberen ‘een adequatere gegevensdeling te borgen’. Ze merkt ook op dat criminele uitbuiting een ‘haaldelict’ is. Slachtoffers herkennen zichzelf niet altijd als zodanig en delen deze informatie dus ook niet met eerstelijns professionals. ‘Vanwege het strafbaar handelen van een slachtoffer, is het voor professionals ook lastig dwangmiddelen te identificeren.’

Lees het volledige artikel op Binnenlands Bestuur.