KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Lezing signalen mensenhandel

CoMensha heeft op 21 oktober een lezing gegeven over het herkennen van signalen van mensenhandel.

Medewerkers van het Leger des Heils in Amsterdam konden na het horen van de lezing een verdiepende workshop volgen.
De deelnemers oordeelden enthousiast over de lezing en de workshop. één van deelnemers vertelde dat ze nu met andere ogen naar haar werk gaat.

CoMensha geeft jaarlijks lezingen en/of voorlichtingen (op verzoek) over het thema mensenhandel.