KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Liechtenstein Initiative: belang van PPS, de financiële sector is essentieel in de strijd tegen mensenhandel

In de strijd tegen mensenhandel is multidisciplinaire samenwerking van essentieel belang. Wereldwijd zijn 40,3 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel. Dat is 1 op de 185 mensen! We hebben iedereen nodig om deze ernstige vorm van criminaliteit uit te bannen. Ook Publiek-Private Samenwerking (PPS) is hierbij noodzakelijk.

Wereldwijd is 1 op de 185 mensen slachtoffer van mensenhandel !

Er zijn al meerdere mooie initiatieven van de grond gekomen. Zonder andere initiatieven tekort te doen, een prachtig voorbeeld is het Liechtenstein Initiative for a Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking, een Publiek-Private Samenwerking (PPS) van de regeringen van Liechtenstein, Oostenrijk en Nederland, vele partners uit de financiële sector en diverse stichtingen.

Het initiatief wordt actief ondersteund door de United Nations University Centre for Policy Research. Door middel van dit initiatief worden de krachten gebundeld met als doel moderne slavernij en mensenhandel uiterlijk in 2030 uit te bannen, in lijn met de Sustainable Development Goals (doelstelling 8.7 van de SDG’s).

613ad1c0-0576-40fc-a3a9-97a8e71995e6

Promotoren
Het Leichtenstein Initiative is in september 2018 formeel van start gegaan als antwoord op de oproep van de G7, de G20, de United Nations General Assembly en de United Nations Security Council aan overheden om met de private sector samen te werken om moderne slavernij en mensenhandel te bestrijden. De minister-president van Liechtenstein, mr. Adria Hasler, is de promotor. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk, Marise Payne, en Nederland, Stef Blok en professor Muhammad Yunus (grondlegger van de microkredieten en Nobel Price Winner Peace 2006) zijn co-promotoren.

Het initiatief zet in op structurele oplossingen, door mensen in een kwetsbare positie toegang tot het financiële systeem te verlenen enerzijds en anderzijds door op het opsporen en direct tegen gaan van mensenhandel.

IMG_8557
Minister Stef Blok was één van de plenaire sprekers. 
IMG_8560
Professor Muhammad Yunus en directeur-bestuurder
Ina Hut van CoMensha

De Financial Section Commission, bestaat uit 25 commissionaires van over de hele wereld, waaronder slachtoffers van mensenhandel, maar ook bestuurders van banken, etc. Vanuit Nederland is Tanja Coppen, Chief Risk Officer van de ABN Amro, één van de commissieleden, zo ook het hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU), Hennie Verbeek - Kusters.

Structureel aanpakken
We zullen het probleem bij de wortel moeten aanpakken. Juist de meest kwetsbare mensen lopen risico. Mensenhandelaren maken daar misbruik van. Maar liefst 1,7 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot het financiële systeem. Dit maakt mensen kwetsbaar voor moderne slavernij en mensenhandel.

‘We need to bridge the gap between the rich and the poor’
(Prof. Muhammad Yunus)

Het is van belang om ervoor te zorgen dat ook deze groep adequate toegang krijgt tot financiële dienstverlening. Dat zal de centrale strategie moeten zijn om mensenhandel uiteindelijk uit te bannen. 

De Commissie heeft vier consulatie-rondes gehouden met als vraag hoe de financiële sector kan helpen om mensenhandel op te sporen en uit te bannen en heeft daartoe enkele honderden experts gesproken (waaronder ook CoMensha). Dit heeft geleid tot een Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Human Trafficking welke is gelaunched in New York bij de United Nations op 27 september jongstleden.

Brian Varma en ik hadden de eer hierbij aanwezig te zijn. Deze Blueprint, inclusief toolkit, heeft als doel om relevante actoren uit de financiële sector, zoals banken, pensioenfondsen, verzekeraars, fintech bedrijven etc. te helpen om actie te ondernemen tegen moderne slavernij en mensenhandel.

klik hier voor de speech van Stef Blok.

In de Blueprint worden vijf doelen neergezet:

  1. Het naleven van wetten tegen moderne slavernij en mensenhandel: financieel onderzoek versterken; slachtoffers erbij betrekken, versterken gebruik van regelgeving op het gebied van anti-witwas-praktijken/ financiering van terrorisme en instellen van sancties, analyse-tools ontwikkelen, etc.  
  2. Kennis hebben van de risico’s van moderne slavernij en mensenhandel: risico-sectoren in kaart brengen, versterken van digitale - en data innovatie en van elkaar leren.
  3. Creatief gebruik maken van de hefboomwerking die de financiële sector heeft, gebruik maken van invloed om risico’s van moderne slavernij en mensenhandel te verminderen en aan te pakken.
  4. Mogelijk maken van effectieve remedies, door bijvoorbeeld bij te dragen aan financiële onderzoeken, netwerken van daders op te sporen en het bevriezen en confisqueren van vermogen, waardoor bijvoorbeeld compensatie aan slachtoffers mogelijk zou kunnen worden.
  5. Investeren in innovatie ten behoeve van preventie, zoals bijvoorbeeld het promoten van micro-kredieten, coöperatieve verzekeringsmodellen, meer focus op social impact in plaats van op winstmaximalisatie, investeren in digitale toegang tot financiële systemen.  

Het Liechtenstein Initiative gaat verder onder de naam Finance Against Slavery and Trafficking (FAST). In de komende fase zal deze zich vooral richten op het bieden van ondersteuning bij het implementeren van de doelen en onderling ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Zie ook hun website.  

Ik hoop oprecht dat meer stakeholders uit de financiële sector aansluiten: zij kunnen eraan bijdragen om mensenhandel op te sporen en zij kunnen kwetsbare mensen adequate toegang verlenen tot het financiële systeem, waardoor kwetsbaarheid kan worden voorkomen. Alleen samen kunnen we mensenhandel uitbannen. Dat betekent nu maatregelen nemen om mensenhandel aan te pakken en structurele oplossingen om mensenhandel in de toekomst te voorkomen.

Ina (H.R.) Hut, directeur-bestuurder CoMensha


Lees ook ons eerdere artikel over de bijeenkomst van het Liechtenstein Initiative in Den Haag waar ook onze binnententoonstelling 'Open je Ogen voor mensenhandel' werd getoond.

En het project 'Big Data tegen uitbuiting en mensenhandel' van ABN Amro, Inspectie SZW en de Universiteit van Amsterdam. 
het artikel 

Kijk hieronder de VN-bijeenkomst terug. 


 


Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van oktober 2019