KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Maak van asielzoekers geen tweederangsburgers!

Afgelopen week kwam het onderzoek van Lost in Europe (Argos en NRC) naar buiten waaruit blijkt dat er in 2019 bijna duizend mensen van Nigeriaanse afkomst, waaronder zwangere vrouwen, zijn verdwenen uit Nederlandse asielzoekerscentra en dat er mogelijk sprake is van handel in hun baby's. Dit is echter niet voor het eerst; er verdwijnen al tientallen jaren volwassenen én kinderen uit opvangcentra. Wat is er sindsdien veranderd, wat hebben we daarvan geleerd?

De aanbevelingen uit de eerdere onderzoeken zijn nauwelijks opgevolgd. Sterker: in 2019 deden veel Nigerianen aangifte van mensenhandel, maar vaak werd tegengeworpen dat er mogelijk misbruik werd gemaakt van de Verblijfsregeling mensenhandel, die daarop ook is aangepast. Wij riepen toen al op om eerst meer onderzoek te verrichten en de verhalen serieus te nemen. We hebben het hier over mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Het zijn mensen, moeders, vaders, zonen, dochters, kinderen die vaak vreselijke dingen hebben meegemaakt.

Staatssecretaris Broekers-Knol laat weten n.a.v. de publicaties van Argos en de NRC, onderzoek te zullen doen naar asielzoekers die uit Nederlandse opvangcentra verdwijnen. Het gaat om een onderzoek naar het fenomeen. Wij pleiten voor een grootscheepse aanpak en diepgaand strafrechtelijk onderzoek. Op internationaal niveau. Signalen van mensensmokkel en mensenhandel zijn er al voordat de slachtoffers verdwijnen. Lees de telefoons uit, volg de maffiabazen.  

Directeur-bestuurder Ina Hut: “Waarom zijn niet alle alarmbellen al veel eerder op rood gaan staan? Nu hebben onderzoeksjournalisten de feiten naar boven gehaald. Maar de keten zelf had dit al veel eerder moeten signaleren en oppakken. Hoe zit het met de monitoring? Wordt er bij verdwijningen adequaat gereageerd? Het lijkt erop dat ervaringen en aanbevelingen uit de Koolvis-zaak (waarbij veel Nigeriaanse meisjes slachtoffer werden van seksuele uitbuiting, 2006) niet zijn geland. De doelstellingen van het interdepartementale programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ zijn gericht op het voorkomen van mensenhandel, het signaleren en bieden van zorg en ondersteuning aan slachtoffers en het frustreren en aanpakken van daders. Een grondige analyse van de aanmeldverhalen van de Nigeriaanse slachtoffers die verdwenen zijn uit de Nederlandse opvang in combinatie met Europees strafrechtelijk onderzoek is hier dan ook zeer dringend gewenst.”