LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Maatregelen CoMensha i.v.m. Corona

Beste ketenpartners en andere bezoekers van onze website,

Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder, derhalve zijn de maatregelen van de overheid aangescherpt. We moeten allemaal maatregelen nemen om onszelf en anderen te beschermen. Het is onze plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Hierbij informeren wij u over de door ons genomen maatregelen. 

Uitgangspunt 
Ons uitgangspunt is dat de veiligheid van eenieder voorop staat, van onze medewerkers, hun gezinnen, de ketenpartners en de cliënten. Tegelijkertijd willen we onze dienstverlening zo goed als mogelijk door laten gaan. 

Maatregelen
Wel hebben we een aantal ingrijpende maatregelen genomen:

  • De helpdesk blijft ‘gewoon’ beschikbaar en ook onze adviseurs gaan zoveel mogelijk door met hun dienstverlening. Dit doen ze vanuit huis. Dit geldt voor alle medewerkers van CoMensha. We zijn technisch gezien dusdanig geoutilleerd dat dit goed te verwezenlijken is.
  • Alle afspraken worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Dat geldt voor alle afspraken, ongeacht het aantal deelnemers. 
  • Afspraken die niet digitaal kunnen worden uitgevoerd, worden gecanceld en kunnen hopelijk op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. 
  • Uiteraard hebben ook de opvanginstellingen de nodige maatregelen getroffen. Sommige opvanginstellingen geven aan alleen de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden uit te voeren en geven alleen de minimale zorg aan bewoners. Contact vindt zo veel mogelijk digitaal plaats. Instroom en uitstroom worden verminderd. Dit betekent ook dat het plaatsen van een cliënt soms langer duurt, soms onmogelijk wordt. Wij doen ons uiterste best om cliënten te plaatsen, maar vragen uw begrip ervoor dat wij in deze situatie soms ook met ‘lege handen’ staan. 

Graag spreek ik, mede namens het team van CoMensha, mijn waardering uit voor alle professionals die, met alle risico’s van dien, hard aan het werk zijn, terwijl het Corona-virus zich verder verspreidt. Respect! 

Mocht u vragen over bovenstaande hebben, neem dan contact op met ons via info@comensha.nl of via tel.nr. 033 – 448 11 86.

Met vriendelijke groet,

Drs. Ina H.R.Hut

Directeur – bestuurder. 

 

#samentegenmensenhandel #samentegencorona #respectvoorzorgprofessionals #respectvooropsporingsdiensten #respectvoorhulpverleners