JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Meer discriminatie gemeld in 2013

Het College voor de Rechten van de Mens presenteert vandaag zijn jaarverslag over 2013.De cijfers tonen een explosieve stijging van het aantal vragen over discriminatie ten opzichte van 2012: een stijging van ruim 75%. De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op het werk een groot probleem is in Nederland.

Lees meer