KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Meer opvangplaatsen voor slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek

Vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, is er goed nieuws te melden. Aan het begin van de maand zijn 36 nieuwe opvangplaatsen gecreëerd voor slachtoffers van mensenhandel met complexe problematiek. Deze opvangplaatsen zijn beschikbaar in Almere, Alkmaar, Amsterdam, Enschede, Rotterdam, en Zwolle en tot stand gekomen in samenwerking met Blijf Groep, Fier!, HVO-Querido (ACM) en Kadera.

Uit onderzoek van CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, in samenwerking met Tilburg University is gebleken dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers met complexe zorgvragen. Het gaat hier om mensen met psychische problemen, een verslaving en of een verstandelijke beperking. Deze problemen zijn zowel oorzaak als gevolg van hun slachtofferschap. Het onderzoeksrapport 'Slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek, descrepantie tussen hulpvraag' werd op 26 september 2018 overhandigd een seminar over hulpverlening aan de Directeur Generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS. 

Helft nieuwe plekken bezet
Minister de Jonge (VWS) heeft € 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om in de opvangplaatsen te voorzien, als onderdeel van het actieprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’. De VNG deed vervolgens uitvraag onder gemeenten en instellingen waardoor de vijf plaatsen konden worden vastgesteld. Inmiddels zijn er 18 van de 36 plekken bezet door vrouwen, mannen en/of kinderen die daar opgevangen en ondersteund worden om hun leven weer op de rit te krijgen.

Plaatsing in de opvang voor slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek (OMM) gaat via CoMensha in overleg met de professionals. CoMensha bekijkt of een slachtoffer in aanmerking komt voor plaatsing in de OMM, of er capaciteit is en welke instelling of locatie het meest passend is. Meer weten over OMM? Kijk hier. 

Over de instellingen
Lees hieronder verder voor een uitgebreidere beschrijving van de instellingen en hun visie. 

ACM
ACMHet Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM), onderdeel van HVO-Querido, is al jaren een expertisecentrum met een groot netwerk in Nederland en daarbuiten. We regelen de opvang en registratie van en de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Dit doen wij voor verschillende opdrachtgevers.
Samen met het slachtoffer werken wij toe naar de situatie waarin hij weer regie over zijn eigen leven krijgt.
ACM is er voor alle slachtoffers van mensenhandel, maar heeft gespecialiseerde opvang voor slachtoffers met een complexe zorgvraag. We hebben het dan over mensen met complexe psychische problemen, een verslaving en/of een verstandelijke beperking. Zij krijgen sneller opvang en betere zorg en ondersteuning.

Blijf Groep
blijf groepBlijf Groep helpt geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen én plegers. Ons uitgangspunt is het geweld te stoppen door hulp op maat. Blijf Groep werkt veilig, toekomstgericht en met open vizier. Onze locaties zijn niet geheim, wel veilig. En we werken altijd samen. Want veiligheid maakt je samen.
Veertig jaar ervaring heeft Blijf Groep expert gemaakt op het gebied van huiselijk geweld.
Sinds begin 2019 zetten wij onze expertise op het gebied van afhankelijkheidsrelaties ook in voor slachtoffers van mensenhandel. We coördineren de zorg rond mensenhandel in Flevoland en bieden hulp en opvang voor mulitproblem slachtoffers van mensenhandel in Alkmaar en Almere. 

Fier!
FierFier! is een landelijk expertisecentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelatie direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers én getuigen van geweld.
Fier! biedt verschillende zorgvormen onder één dak: opvang en verblijf, basis -en specialistische ggz, jeugdhulp en jeugd-ggz, opvoedhulp, begeleiding, ondersteuning, onderwijs, dagbesteding en participatie. Met doorlopende zorglijnen voor kinderen, jongeren én volwassenen. Een eigentijdse totaal aanpak waarin we inzetten op én én én: werken aan problemen en trauma’s en ondertussen een diploma halen. Een gezonde leefstijl aanleren, sporten en een gewoon dag- en nachtritme. Stages lopen, vrijwilligerswerk, met projecten aan de slag en werkervaring op doen. Een normaal leven opbouwen, gezonde relaties aangaan, een community opbouwen waar steun van uitgaat.
Drie zorgprogramma’s zijn opgenomen in landelijke arrangementen, opvang en behandeling aan: slachtoffers van loverboys & mensenhandel (Asja), slachtoffers van eergerelateerd geweld (Zahir) en jongeren en jong volwassenen met complex en vroegkinderlijk trauma. De politie en het OM kunnen rechtstreeks verwijzen naar deze landelijk gespecialiseerde en beveiligde opvang- en behandelgroepen. 
We coördineren zorg rondom slachtoffers van mensenhandel in Friesland. In Rotterdam werken we daartoe samen met lokale ketenpartners. In de Veilige Veste in Leeuwarden zijn verschillende opvang- en behandelgroepen voor slachtoffers van mensenhandel: voor buitenlandse vrouwen alleen of met hun kinderen, voor jongens en jonge mannen, voor kinderen en jonge meiden die het slachtoffers werden van loverboys. We bieden hulp en opvang aan slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek in Rotterdam. Waar nodig kan worden op- en afgeschaald naar andere voorzieningen van Fier in het land. 

Kadera
KaderaKadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.
Kadera biedt opvang aan volwassen mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Zij kunnen bij Kadera terecht voor opvang en begeleiding en voor ondersteuning bij secundaire problematiek, zoals verslaving en psychische klachten.