KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Meer opvangplaatsen voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek

Goed nieuws voor slachtoffers van mensenhandel met complexe problematiek! Zij krijgen sneller opvang en betere zorg en ondersteuning. Op korte termijn gaan gemeenten samen extra opvangplekken openen voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met psychische problematiek, een verslaving of een verstandelijke beperking. Minister Hugo de Jonge van VWS stelt hiervoor 2 miljoen euro per jaar beschikbaar vanuit de middelen voor mensenhandel in het Regeerakkoord.

De VNG heeft namens de gemeenten vier aanbieders geselecteerd die de opvangplekken gaan verzorgen. In Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle komen extra opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel. Blijf Groep, Fier!, HVO Querido en Kadera gaan de opvang verzorgen. 

Onderzoeksrapport Multiproblematiek
CoMensha heeft samen met Tilburg University onderzoek gedaan naar het stelsel van voorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek. Hieruit bleek dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers met complexe zorgvragen.

Overhandiging rapport Multiproblematiek aan KvdBurg_VWS Seminar CoMensha-UvT 26-9-18

Het onderzoeksrapport Multiproblematiek is vorig jaar september op het seminar van CoMensha en Tilburg University door onze directeur-bestuurder Ina Hut en professor Conny Rijken aangeboden aan Kees van der Burg, Directeur Generaal Langdurige Zorg van VWS.

Met deze maatregel komt het kabinet tegemoet aan het geconstateerde gebrek aan speciale opvangplekken. De maatregel staat opgenomen in het Rijksbrede actieprogramma “Samen tegen mensenhandel”, waarvoor staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is.