KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Meld u aan voor de Regionale Werkconferentie NH aanpak MensenhandelZoals eerder via de save-the-date gecommuniceerd, organiseren de gemeente Alkmaar en CoMensha op 7 maart 2019 van 09.00 “ 14.00 uur in het TAQA Theater De Vest te Alkmaar de 'Regionale Werkconferentie NH aanpak Mensenhandel'.

De werkconferentie is bedoeld voor burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten, politie, justitie, arbeidsinspectie, onderwijs, (jeugd)zorg- en opvanginstellingen in de (politie-)regio Noord-Holland.

Geïnteresseerden nodigen wij graag uit zich nu aan te melden via deze link. U vindt daar ook meer informatie over het programma, waaronder de vier deelsessies, en enkele praktische zaken.

Voor de goede orde: professionals uit de regio zelf krijgen voorrang bij aanmelding gezien het aantal beschikbare plekken in TAQA De Vest in Alkmaar. Wij beschouwen een dergelijke aanmelding als voorlopig.