RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Mensenhandel gaat over landsgrenzen

Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom nemen we actief deel aan internationale netwerken, delen we ervaringen, ideeën en best practices met hen en leveren we input aan buitenlandse overheden, NGO's en allianties om mensenhandel te bestrijden. Zo zijn onze collega's Eefje de Volder en Brian Varma op uitnodiging van respectievelijk EU TAEIX en EU-project DESiRE in Bosnië & Herzegovina en Kroatië geweest om hun expertise op het gebied van mensenhandel in te brengen.

Bosnië & Herzegovina
Van 2 tot 6 juli jl. was onze collega Eefje de Volder namens CoMensha als social expert mee op een EU TAEIX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission) Peer Review Mission in Bosnië & Herzegovina. Doel was te kijken in hoeverre de aanpak en bescherming van slachtoffers van mensenhandel geharmoniseerd is met EU-wetgeving en -aanpak en wat er nog verder nodig is om dit te bereiken.

De Peer Review Mission bestond uit een team van drie experts: Sandi Äurin, de mensenhandel coördinator van Slovenië, voor de wetten (law component), Reda Sirgediene, senior-adviseur en mensenhandelrapporteur (voormalig politie) van Litouwen, die zich richtte op de aanpak van mensenhandel (law enforcement component) en Eefje de Volder, adviseur aanpak mensenhandel CoMensha, die de bescherming van slachtoffer beoordeelde(social component).

Bosnië & Herzegovina kent een complexe politieke structuur die is opgedeeld in de federatie, de Servische Republiek en Brčko district. Van beide entiteiten en Brčko district spraken de experts met overheidsinstanties, politie, openbaar ministerie, NGO's en ook met internationale organisaties aldaar gevestigd om hun rapport voor te bereiden en aanbevelingen te kunnen doen.

De aanbevelingen komen op een cruciaal moment. In het kader van de mogelijke toetreding van Bosnië & Herzegovina tot de EU wordt er op dit moment een Opinion voorbereid om de EU Commissie te informeren wat er nog nodig is (en hoe lang dat nog gaat duren) voordat Bosnië & Herzegovina op het niveau is dat de toetredingsgesprekken kunnen beginnen. Het rapport en de aanbevelingen zijn ter beoordeling aangeboden.

Kroatië
Dinsdag 19 juni jl. was Brian Oedayrajsingh Varma in Kroatie (Zagreb) in het kader van een bijeenkomst van het EU-project DESiRE (Demand for Sexual in Europe). Nederland, Zweden, Polen en Kroatië participeren in dit project. Vanuit Nederland ligt de leiding bij prof. Conny Rijken van Tilburg University. CoMensha is actief betrokken. Tijdens deze bijeenkomst hebben Nederland, Kroatië en Polen (Zweden was afwezig) hun voorlopige uitkomsten gepresenteerd van hun empirisch onderzoek, bestaande uit interviews met sekswerkers, slachtoffers mensenhandel, pooiers, NGO's en beleidsmakers.

In een eerdere fase is de wet- en regelgeving onder de loep genomen. Door dit empirisch onderzoek kon bezien worden in hoeverre wet- en regelgeving effectief is. Wat prominent een rol speelde, is de verschuiving van het politieke klimaat in Oost-Europa, dat erg conservatief is (anti-prostitutie, anti-homo, anti-transgenders). Klik hier voor een samenvatting van de bijeenkomst.

Werkbezoeken in Nederland
Ook komen overheden en NGO's uit het buitenland regelmatig op bezoek bij CoMensha. Vorige maand nog mocht CoMensha een delegatie uit Tunesië ontvangen. Eind augustus deelden we onze expertise met een Turks Cypriotische delegatie en medio september komt de Inspectie SZW met een aantal collega's uit Kroatië op werkbezoek bij CoMensha.

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018