RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha publiceert Jaaroverzicht: Het beeld van 2015

Mensenhandel: zorgelijke daling van het aantal aanmeldingen

Er is geen reden om aan te nemen dat er minder slachtoffers van mensenhandel zijn. Toch zijn er in 2015 1321 (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha gemeld, in tegenstelling tot 1561 slachtoffers in 2014. Een forse daling van 15%. CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, vindt dit zorgelijk.

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Het probleem kent vele verschijningsvormen, zoals misbruik in de prostitutiesector, arbeidsuitbuiting, handel in menselijke organen en gedwongen criminaliteit. Vaak is er ook sprake van extreme vormen van geweld.

Ina Hut, directeur CoMensha: "Achter elk van deze 1321 aanmeldingen schuilt een triest verhaal. Verhalen van onschuldige mensen. Misleid, uitgebuit, gedwongen tot handelingen die hij of zij niet wil. Mensenhandel is dichtbij, maar lang niet altijd zichtbaar".

CoMensha registreert feiten over de aard en omvang van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Door geanonimiseerd over hen te rapporteren, krijgen de slachtoffers een gezicht. Hoe oud zijn de slachtoffers? Waar komen ze vandaan? In welke sector vond de uitbuiting plaats? CoMensha verzamelt deze gegevens in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, onder andere voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die vandaag haar analyse in de Monitor Mensenhandel publiceerde. Daarnaast gebruikt CoMensha deze informatie voor het signaleren van knelpunten, succesfactoren en tendensen in de uitvoering van het mensenhandelbeleid.

Belangrijke aandachtspunten uit 2015:

Minder slachtoffers gemeld, aandacht voor mensenhandel onverminderd noodzakelijk
De daling van het aantal bij CoMensha gemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, wordt o.a. verklaard door de huidige prioritering bij opsporingsdiensten: meer aandacht voor mensensmokkel, minder aandacht voor mensenhandel. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel onderschrijft dit standpunt: "Focus op de aanpak van mensensmokkel en veiligheid, waarbij niet tegelijkertijd de aandacht voor mensenhandel gehandhaafd blijft, biedt schijnveiligheid. Dit gaat ten koste van de bescherming van slachtoffers van mensenhandel".

Grootste deel van de aangemelde slachtoffers heeft Nederlandse nationaliteit
Bijna 33% van de bij CoMensha gemelde slachtoffers van mensenhandel heeft de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse nationaliteit staat daarmee, net als voorgaande jaren, bovenin de top 5, gevolgd door Bulgarije, Roemenië, Polen en Hongarije.
Het merendeel van de aangemelde vrouwelijke slachtoffers werd uitgebuit in de seksuele dienstverlening (75%), de meeste mannelijke slachtoffers zijn uitgebuit in de 'gereguleerde arbeid of dienstverlening'(60% ).

Er zijn minder slachtoffers van loverboytechnieken aangemeld
In 2014 zijn er 216 (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd, in 2015 zijn dit 119. Alle aangemelde slachtoffers zijn vrouw. Het jongste slachtoffer van een loverboy dat in 2015 werd gemeld bij CoMensha is 13 jaar.

Eén van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Azough, dat eind 2015 verscheen, was het melden van slachtoffers van loverboytechnieken bij CoMensha. Jeugdzorginstellingen melden op dit moment nog onvoldoende, omdat er voor minderjarige slachtoffers een toestemmingsverklaring van de ouders of voogd nodig is. Omdat er geen wettelijke grondslag is, is het melden van een slachtoffer vanwege privacyregels anders niet mogelijk. CoMensha pleit, net als de Nationaal Rapporteur, voor het creëren van zo'n wettelijke grondslag die het melden en registreren van alle slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha wél mogelijk maakt.

Alleen als (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel consequent bij CoMensha worden gemeld, krijgen we goed inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland.

Klink hier voor het Jaaroverzicht 'Het beeld van 2015