JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Mensenhandelweb

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) lanceerde op 14 maart 2014 www.mensenhandelweb.nl, een kennisdatabank over mensenhandel. In deze databank wordt alle kennis en expertise op het gebied van mensenhandel gebundeld.
Mensenhandelweb is een kennisdatabank waarin alle informatie over de juridische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten van mensenhandel te vinden is. Ook wordt actuele informatie over mensenhandel verzameld. Doel is om te komen tot een platform waar alle behandel-,overheids-, terugkeerinformatie, onderzoeken en jurisprudentie te vinden is. Via thema's, maar ook via landen of organisaties is het mogelijk informatie gericht te zoeken. De kennisdatabank wordt continu aangevuld met nieuwe informatie. Met behulp van de kennisdatabank wil het CKM samen met Terre des Hommes kennis en expertise breed en gratis toegankelijk maken.

'Mensenhandel is een groot probleem', zegt Annemarie Heeringa, projectmanager bij CKM. 'Wereldwijd leven er op dit moment dertig miljoen slaven. Ook in Nederland komt moderne slavernij op grote schaal voor. Dagelijks worden duizenden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit in de seksindustrie, land- en tuinbouw, horeca, et cetera. In de strijd tegen mensenhandel is het van belang dat bestaande kennis op een centraal punt voor handen is. Reden voor ons om samen met Terre des Hommes Mensenhandelweb te starten.'

Mensenhandelweb is een product van het CKM en Terre des Hommes. De Nationale Postcode Loterij kende hiervoor een financiering toe. Bij de ontwikkeling van Mensenhandelweb hebben CKM en Terre des Hommes samengewerkt met VluchtelingenWerk Nederland en is gebruik gemaakt van het succesvolle en al bestaande systeem van VluchtWeb van VluchtelingenWerk. CoMensha is blij met dit initiatief van het CKM.