KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Minister informeert de Tweede Kamer

Recentelijk heeft de minister de Tweede Kamer over een aantal zaken geïnformeerd waaronder de de beleidsreactie op de Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel Geweld tegen kinderen en de gevolgen van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie.