JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Minister informeert de Tweede Kamer

Recentelijk heeft de minister de Tweede Kamer over een aantal zaken geïnformeerd waaronder de de beleidsreactie op de Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel Geweld tegen kinderen en de gevolgen van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie.