KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Minister informeert de Tweede Kamer

Recentelijk heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over een aantal zaken geïnformeerd. De beleidsreacties zijn op 31 oktober 2013 in de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg mensenhandel en prostitutie besproken.
Tijdens het debat en in de brieven heeft de minister onder andere aangegeven te starten met het Nationaal Verwijsmechanisme voor alle slachtoffers van mensenhandel, de Task Force mensenhandel te verlengen met een derde termijn en (Jeugd)zorginstellingen hierbij te betrekken en de uitkomst van een aantal onderzoeken op het gebied van onder andere loverboys, diagnostiek, getuigenverklaringen en GRETA af te wachten. De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan maar heeft wel aangegeven een extra overleg met de minister te willen over minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

De beleidsreactie op de Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel Geweld tegen kinderen

De gevolgen van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie

De reactie op de rapporten van Intervict en Unicef/Defence for Childeren/Ecpat

De Korpsmonitor Prostitutie en mensenhandel