LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Naar een nieuw registratiesysteem

CoMensha gebruikt al tien jaar een geautomatiseerd systeem voor het registreren van slachtoffers mensenhandel. Ook de coördinatie van de opvang van de slachtoffers wordt hierin opgenomen.

Het eerste jaar werden ongeveer 500 slachtoffers aangemeld. Inmiddels is dit aantal opgelopen naar ruim 1700 aanmeldingen in 2012. Ook de rapportages over de aard en omvang van de bij CoMensha aangemelde slachtoffers mensenhandel nam een grote vlucht. De cijfers zijn van belang voor interne activiteiten, maar ook voor de externe strategische partners zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Met de toename van het aantal slachtoffers en dus het aantal aanmeldingen bij CoMensha ontstond de behoefte om een nieuw en toekomstbestendig registratiesysteem in gebruik te nemen. Inmiddels staan we aan de vooravond van de ingebruikname van het Cliëntregistratie- en Procesondersteuning Systeem (CPS). Dit systeem biedt alle mogelijkheden om de registratie vlot en soepel te laten verlopen. Met sterk vereenvoudigde handelingen wordt het mogelijk gemaakt snel een aanmelding te registreren, opvang te coördineren en real time overzichten te genereren van de slachtoffers.

Voor het eind van het jaar is het zover. Dan neemt Comensha het CPS in gebruik. Alle slachtoffers die vanaf dat moment worden aangemeld worden in het nieuwe systeem geregistreerd.