KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB

Donderdag 21 april vond de eerste van een reeks regiotafels plaats van het Nationaal gesprek Uitbuiting & licht verstandelijke beperking (LVB), georganiseerd door Koraal en CoMensha. Het doel van deze regiotafels is het in kaart brengen van knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking.

Deze eerste regiotafel was voor Zuid-Nederland en burgemeester Raymond Vlecken van Weert, tevens portefeuillehouder mensenhandel Limburg, was gastheer. Het was een waardevolle bijeenkomst waar veel partijen uit de keten aanwezig waren, zoals de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, ervaringsdeskundigen, de politie, verschillende zorgpartners en anderen. Het is van belang om samen de kans te verkleinen dat mensen met een licht verstandelijke beperking worden uitgebuit en dat deze doelgroep passende hulp krijgt. De input die wordt verzameld zal na de zomer worden aangeboden aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met als doel het mee te nemen in de doorstart van het interdepartementale Programma Samen tegen Mensenhandel.